facebooktwitterflickr

Competities

{tab=Wedstrijdinformatie}

Zomercompetitie

Van april tot en met september wordt er eens per week op dinsdagavond (zie agenda) een wielerwedstrijd georganiseerd op het wielerparcours. Er worden wedstrijden verreden diverse categorieën. De wedstrijdduur varieert van 30 minuten voor de jeugd tot 75 minuten voor de senioren. De jeugd start om 18:30 uur (senioren, pas op met inrijden), de senioren om 19:00 uur. Tevens organiseert de wielervereniging tijdens het zomerseizoen enkele tijdritten op diverse locaties (zie agenda voor exacte locaties). De wedstrijden op het wielerparcours en de tijdritten vormen samen de zomercompetitie. Onderstaand een uitleg over de puntentelling:

 • De tijdritten zullen iets zwaarder meewegen in de puntentelling. De puntenverdeling vanaf de nummer 1, ziet er als volgt uit: 30; 26; 23; 20; 18; 16; 15; 14; 13; 12....
 • De puntenverdeling voor een criterium op de wielerbaan blijft ongewijzigd: 25; 21; 18; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7....
 • Wanneer aan alle criteriums is deelgenomen zullende de 2 slechtste resultaten op het einde van het puntentotaal worden afgetrokken.
 • Wanneer aan alle tijdritten is deelgenomen, zal het slechtste resultaat van één tijdrit worden afgetrokken.
 • Voor de data van de alle wedstrijden verwijzen wij u naar de agenda.

Wintercompetitie

In de wintermaanden organiseert Wielersport Texel een aantal mountainbikewedstrijden. Er worden wedstrijden verreden diverse categorieën, waarvan onderstaand een overzicht:

Start 14:00 uur:

 • C-jeugd (8 t/m 10 jaar), duur ca. 12 minuten.
 • B-jeugd (11 t/m 12 jaar), duur ca. 15 minuten.

Start 14:20 uur (direct na afloop a- en b- jeugd):

 • A-jeugd (13 t/m 14jaar), duur ca. 20-25 minuten.
 • B-Poule, duur ca. 35 minuten.
 • A-Poule ca. 45 minuten.

Onderstaand een uitleg over de puntentelling:

 • De puntenverdeling voor een veldrit blijft ongewijzigd: 25; 21; 18; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7....
 • Wanneer aan alle veldritten is deelgenomen zal het slechtste resultaat van één veldrit op het einde van de competitie van het puntentotaal worden afgetrokken.

Voor de data van de alle wedstrijden verwijzen wij u naar de agenda.

Gastrenners

Voor alle wedstrijden (uitgezonderd het clubkampioenschap) geld dat gastrenners mogen deelnemen. Wel moeten zij beschikken over een veilige racefiets en een goed passende helm.

{tab=Reglement}

Reglementen baancompetitie
Onderstaand treft u de gewijzigde reglementen aan welke van kracht zijn tijdens de competitiewedstrijden welke worden verreden op de wielerbaan.

 • Starttijden: Jeugd 18:30 uur; A-poule 19.00 uur; B-poule 19.01 uur.
 • Valhelm: Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Lig-/opzetsturen: Het is verboden met een lig-/opzetstuur te rijden.
 • Staat van materiaal: Alle deelnemers zijn verplicht een in goede staat verkerende fiets te berijden.
 • Transponders: Deelnemers die geen transponder aan hun fiets hebben worden niet in de uitslag opgenomen.
 • Te laat komen: Het is ter beoordeling van de jury om renners deel te laten nemen aan de wedstrijd indien deze zich na de start nog aanmeldt voor deelname.
 • Slechte weersomstandigheden of gevaarlijke parcourssituaties: Bij slechte weersomstandigheden is het ter beoordeling van de jury om de start tijdelijk uit te stellen of de wedstrijd geheel af te gelasten. Indien mogelijk wordt dit van te voren op de website vermeldt. Indien tijdens de wedstrijd de weersituatie dermate verslechterd dat gevaar optreed voor de renners, dan beslist de jury of men de wedstrijd staakt of tijdelijk onderbreekt.
 • Ongevallen: Ongevallen dienen gemeld te worden bij de jury. Deze beoordeelt of de wedstrijd moet worden gestaakt of kan worden herstart.
 • Stayeren: Het is de renners van de B-poule verboden mee te rijden of aan te pikken (stayeren) bij een groep of een individuele A-renner(s). Bij overtreding van deze regel zal uitsluiting van de uitslag plaatsvinden.
 • Passeren wedstrijdgroepen: De renners van de A-poule dienen zo snel mogelijk de B-renners te passeren. De gepasseerde renners van de B-poule dienen nadat ze zijn gepasseerd, en voor zover het wedstrijdverloop dit toelaat, zo snel mogelijk en minimale afstand van 25 meter in acht te nemen van de gepasseerde A-renners. Indien renners deze regels bewust negeren, dan kan de jury tot diskwalificatie besluiten.
 • Onsportief gedrag: Indien een renner zich voor- tijdens- of na de wedstrijd onsportief gedraagt (schelden, gevaarlijke manoeuvres en/of handgemeen), dan kan de jury tot diskwalificatie van deze renner of groep renners besluiten.
 • Wedstrijdduur: De jury bepaalt de wedstrijdduur. Het luiden van de bel is bepalend voor de laatste ronde.
 • Gedubbelde renners: De jury kan beslissen, indien het wedstrijdverloop hier om vraagt, de gedubbelde renners eerder (3 ronden) af te laten sprinten.
 • Klassement: Zie de website van de vereniging voor de regels m.b.t. de opbouw van het klassement.
 • Jeugd: Zie de website van de vereniging voor de voorwaarden waaronder de jeugdleden deel kunnen nemen.
 • Opmerkingen voor de jury: Let op bij het afsprinten van de B-poule. Indien de wedstrijd van de B-poule zijn einde nadert, let dan op dat in de laatste 5 ronden de A-renners de B-poule niet meer moet passeren. Er zullen dan altijd een aantal B-renners gaan profiteren van deze inhaalmanoeuvre. Laat in dit soort gevallen eerst de A-poule passeren en geef dan de melding van nog 5 ronden of verkort de B-wedstrijd met een aantal ronden.

{tab=Eindstanden}

Onderstaand een overzicht van de eindstanden van de diverse competities:

Zomercompetities:

Wintercompetities: