facebooktwitterflickr

Verslag "Kleintje IJsselmeer"

Op de 9 uur boot zitten 14 mannen en 6 vrouwen van wielersport Texel klaar om de tocht naar Enkhuizen waar de boot naar Stavoren word genomen en via Zurich en de afsluitdijk terug te rijden naar huis. Iedereen heeft er geweldig zin in het is mooi weer met een koele zeemist op de achtergrond. Maar zodra we de boot verlaten laten we die achter ons. Bij het verlaten van de boot raakt 1 van de rijders over zijn stuur heen doordat zijn voorwiel in een kier van de ophaalbrug van de Teso komt (hier mag wel aandacht aan geschonken worden daar het al meer gebeurt is met de smalle bandjes). Ewoud raakte helaas in Den Helder al met materiaal pech naar huis.

We verlaten Den Helder richting Kooybrug waar we de wind die er is niet verkeerd hebben. Over de brug pakken we de Balgweg de parallelweg aan de andere van de dijk richting Amstelmeer. Eerst het fietspad waarna het over gaat in een weg met veel wegversmallingen! Doordat er een tegen liggende rijder zich in het peloton aansloot, en er achter opkomend verkeer was werd een verkeersremmer over het hoofd gezien en raakte er diverse rijders van de fiets, met als grootste pechvogel Jaap Schenk. Jaap lag in de slootkant en gaf veel pijn aan schouders en rug aan. Ogenblikkelijk, in samenwerking met de achterop komende automobilist, werd 112 gebeld die binnen 10 minuten aanwezig was. Gelukkig hadden we in Peter Moerbeek en dochter een vrijwilliger gevonden die zijn schaarse vrije dag wou opofferen om als service wagen mee te rijden. Jaap zijn fiets achter in bij Peter waarna de fiets van Els volgde, daar zij aanbood om met Jaap mee te gaan naar het ziekenhuis. Dat het plezier er even afwas mag duidelijk zijn, maar gaande weg de kilometers onder de wielen verdwijnen word iedereen weer opgewekter en gaan we door Noord-Holland boven over de dijk bij Medemblik richting Enkhuizen. Daar aangekomen (70kilometer) blijken we nog een goed half uur over te hebben en waar is die beter besteed dan op het terras in de zon met een grote bak patat (calorieën balansdag) voor je. Op de boottocht van ander half uur zijn nog de nodige "broodjes gezond", soep van de dag en eigen creaties genuttigd.

Zo kon de thuis reis met een gevulde maag worden aanvangen. Dat het fietsen leeft in Friesland mag blijken uit al het publiek dat ons juichend langs de kanten van de weg en de dijken aanmoedigde. Later bleek dat we midden in het parcours van de fiets Elfstedentocht zaten, maar dit deed niks af aan het feit dat het tegen wind fietsen beter gaat met supporters dan zonder. Na Workum kregen we de ruimte want daar raakte we van de Elfsteden route. Bij Zurich op het fietspad richting Afsluitdijk konden we even herstellen voor de open brug waar een 40 schepen doorheen moesten. Brug weer open en in de pedalen om de dijk te slechten, inmiddels de wind bijna recht in de rug (keuze van de route was dus goed) gaan we fluitend met 35 kilometer per uur over de dijk. Bij het pompstadion stonden Peter en zijn assistente, waar we eten en drinken konden aanvullen. Hier werd afgesproken om bij de "Zingende Wielen" nog een bakkie te doen. Om half vijf zaten we daar en na het bakkie en de benen gestrekt te hebben weer in de pedalen om het laatste stuk, nu tegen wind, naar Den Helder te overbruggen. Er moest voor de brug tegen de bebouwde kom van Den Helder nog een sprintje uit geperst worden om dat de lichten gevaarlijk gingen knipperen en we de boot van 18:00 uur wel wilden halen. Bij de boot koppen tellen en waar we tot ons schrik ons realiseerde dat we Tijs waarschijnlijk gestrooid waren voor de brug. Tot onze opluchting bleek hij bij Peter achter in de bus te liggen, omdat hij volgens zeggen van Erna te kort financiën mee gekregen had. Na een groet, zwaai en tot de volgende keer nemen we na een mooie tocht afscheid van elkaar als we Den Burg naderen. Volgend jaar gaan we voor nog meer rijders en het zelfde weer.

Conclusie:

Een tevreden gevoel over de opkomst en de tocht. Veel nieuwe rijders bewijst dat er zeker animo is voor dit soort tochten. Inmiddels is gebleken dat Jaap zeker deze week nog in het ziekenhuis ligt! Het zou leuk zijn als zo veel mogelijk mensen een kaartje aan hem sturen t.a.v. Jaap Schenk het Gemini Den Helder.

Fotoalbum

Tekst | John Betsema

Rabo Dorpencompetitie