facebookPngItem 1282176flickr

Zomeravond Competitie 2023

Beste wielervrienden,

Aanstaande Dinsdag 28 Maart gaat de zomeravond competitie voor jong en oud weer van start.

Traditie getrouw starten we de eerste twee weken met de A en B poule samen, dit doen we zodat je aan de hand van deze twee trainingen kan bepalen in welke poule je wil en kan uitkomen voor het nieuwe seizoen.

De jongste jeugd rijdt apart en start eerder dan de A en B Poule.

Tijden zijn als volgt,

18.15 uur Start B en C Jeugd (en eventueel A jeugd, dit in overleg met wedstrijdcommissie)

19.00 uur start A en B Poule

LET OP: A en B Poule, kunnen pas de baan op als de Jeugd klaar is met hun wedstrijd!

We hebben er weer ontzettend veel zin in, we zullen aanstaande Zaterdag de baan en het “vinketouwe” weer preparen voor een mooi wielerseizoen, de volledige kalender vindt je hier,

https://www.wstexel.nl/agenda#year=2023&month=3&day=1&view=month

Daarnaast vragen we elke renner de volgende regels even te doornemen mbt de regels die we hanteren voor het nieuwe seizoen,

 • Valhelm: Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Lig-/opzetsturen: Het is verboden met een lig-/opzetstuur te rijden.
 • Staat van materiaal: Alle deelnemers zijn verplicht een in goede staat verkerende fiets te berijden.
 • Transponders: Deelnemers die geen transponder aan hun fiets hebben worden niet in de uitslag opgenomen.
 • Te laat komen: Het is ter beoordeling van de jury om renners deel te laten nemen aan de wedstrijd indien deze zich na de start nog aanmeldt voor deelname.
 • Slechte weersomstandigheden of gevaarlijke parcourssituaties: Bij slechte weersomstandigheden is het ter beoordeling van de jury om de start tijdelijk uit te stellen of de wedstrijd geheel af te gelasten. Indien mogelijk wordt dit van te voren op de website vermeldt. Indien tijdens de wedstrijd de weersituatie dermate verslechterd dat gevaar optreed voor de renners, dan beslist de jury of men de wedstrijd staakt of tijdelijk onderbreekt.
 • Ongevallen: Ongevallen dienen gemeld te worden bij de jury. Deze beoordeelt of de wedstrijd moet worden gestaakt of kan worden herstart.
 • Stayeren: Het is de renners van de B-poule verboden mee te rijden of aan te pikken (stayeren) bij een groep of een individuele A-renner(s). Bij overtreding van deze regel zal uitsluiting van de uitslag plaatsvinden.
 • Passeren wedstrijdgroepen: De renners van de A-poule dienen zo snel mogelijk de B-renners te passeren. De gepasseerde renners van de B-poule dienen nadat ze zijn gepasseerd, en voor zover het wedstrijdverloop dit toelaat, zo snel mogelijk en minimale afstand van 25 meter in acht te nemen van de gepasseerde A-renners. Indien renners deze regels bewust negeren, dan kan de jury tot diskwalificatie besluiten.
 • Onsportief gedrag: Indien een renner zich voor- tijdens- of na de wedstrijd onsportief gedraagt (schelden, gevaarlijke manoeuvres en/of handgemeen), dan kan de jury tot diskwalificatie van deze renner of groep renners besluiten.
 • Wedstrijdduur: De jury bepaalt de wedstrijdduur. Het luiden van de bel is bepalend voor de laatste ronde.
 • Gedubbelde renners: De jury kan beslissen, indien het wedstrijdverloop hier om vraagt, de gedubbelde renners eerder (3 ronden) af te laten sprinten.
 • Klassement: Zie de website van de vereniging voor de regels m.b.t. de opbouw van het klassement.
 • Jeugd: Zie de website van de vereniging voor de voorwaarden waaronder de jeugdleden deel kunnen nemen.
 • Opmerkingen voor de jury: Let op bij het afsprinten van de B-poule. Indien de wedstrijd van de B-poule zijn einde nadert, let dan op dat in de laatste 5 ronden de A-renners de B-poule niet meer moet passeren. Er zullen dan altijd een aantal B-renners gaan profiteren van deze inhaalmanoeuvre. Laat in dit soort gevallen eerst de A-poule passeren en geef dan de melding van nog 5 ronden of verkort de B-wedstrijd met een aantal ronden.
 • De A Poule mag de B Poule niet passeren in de laatste ronde, gebeurd dit wel dan volgt diskwalificatie voor de A renners die de B Poule hebben gepasseerd in de laatste ronde.

Tot aanstaande Dinsdag allemaal!

 • Logo Limatelecom
 • Mylaps
 • Joskager
 • Webjongens
 • Otto
 • Vermeulen Bikes Logo2307
 • Casperdegraaf
 • Catharinahoeve
 • Bakkertimmer
 • Keeshin
 • Texelseautocentrale
 • Zilvermeeuw
 • Van Der Linde Logo